biuro@przedszkoledacszanse.pl
+48 730 135 885
Przejdź do treści
Integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg  przetwarza, to znaczy poznaje, segreguje, interpretuje docierające do niego poprzez zmysły (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) bodźce, po czym wysyła odpowiedni impuls wywołujący odpowiednią reakcję.

Zaburzenia integracji sensorycznej u dziecka najczęściej objawiają się wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce, niewłaściwym poziomem uwagi, obniżonym poziomem koordynacji ruchowej, opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej, trudnościami w zachowaniu. Dziecko wówczas ma trudności z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być nadmiernie ruchliwe, ma kłopoty z koncentracją uwagi. Pojawiają się też zaburzenia w koordynacji ruchu, pisaniu czy czytania.

Celem terapii integracji sensorycznej jest przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub też dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych. Podczas zajęć z integracji sensorycznej dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce itp. Przez przyjemną i interesującą zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na poprawę funkcjonowania dziecka. Terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia m.in. motorykę małą i dużą, koordynację wzrokowo-ruchową.
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
ul. Kościelna 3, 34-123 Chocznia
biuro@przedszkoledacszanse.pl
+48 730 135 885
+48 504 401 319
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
REGON: 356682044
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści