Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Dać Szansę"

 

"Każdy może i powinien, tak jak zdoła dobrocią swą wychować dobroć w człowieku"
                                                                                                                           M. Grzegorzewska

Nasz zespół tworzą:


  • oligofrenopedagodzy i nauczyciele zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
  • psychologowie
  • terapeuci Integracji Sensorycznej
  • logopedzi
  • rehabilitanci
  • dogoterapeuci