Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Dać Szansę"

 

"Każdy może i powinien, tak jak zdoła dobrocią swą wychować dobroć w człowieku"
                                                                                                                           M. Grzegorzewska
Nasi Darczyńcy:W zakresie terapii, diagnozy i poradnictwa Nasz Punkt Przedszkolny współpracuje z następującymi instytucjami:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach, os. XX lecia 1, 34-100 Wadowice

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 40, 34-100 Wadowice

http://www.poradnia-wadowice.pl/

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Wyjątkowa Kraina",

ul. Krakowska 15, 43-190 Mikołów

http://wyjatkowakraina.pl/


Fundacja Promyczek

ul. Starowiejska 17A, 34-120 Andrychów
http://centrum-promyczek.pl/


Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach