Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Dać Szansę"

 

"Każdy może i powinien, tak jak zdoła dobrocią swą wychować dobroć w człowieku"
                                                                                                                           M. Grzegorzewska
Nasza opieką i wsparciem objęte są dzieci z autyzmem oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 2,5 lat na podstawie orzeczenia publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapisy trwają przez cały rok w zależności od wolnych miejsc. W celu zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego należy wypełnić:
oraz złożyć go osobiście w biurze Stowarzyszenia "Dać Szansę" w Wadowicach os. XX-lecia 1 lub w Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym "Dać Szansę" przy ul. Sienkiewicza 40.