Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Dać Szansę"

 

"Każdy może i powinien, tak jak zdoła dobrocią swą wychować dobroć w człowieku"
                                                                                                                           M. Grzegorzewska
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę" realizuje program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" wyd. Edukacja Polska, zgodny z obowiązującą Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Zespół specjalistów tworzy dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny w oparciu o diagnozę PEP-R, który zawiera :
- ćwiczenia edukacyjne w sferze potencjalnych możliwości dziecka;
- program stymulacji sensorycznej (jeśli jest taka konieczność);
- ćwiczenia motoryczno - sensoryczne (jeśli jest taka konieczność);
- zalecenia do organizacji pracy terapeutycznej na terenie placówki i domu;
- inne programy terapeutyczne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb np. wprowadzenie komunikacji alternatywnej lub wspomagającej itp.
Zajęcia w naszej placówce dostosowane są do możliwości i potrzeb psychofizycznych dzieci. Punkt Przedszkolny prowadzi zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz rewalidacji indywidualnej.

Dodatkowo placówka organizuje:
-
zajęcia komunikacji alternatywnej i wspomagającej (symbole PCS, system gestów MAKATON)
- Trening Umiejętności Społecznych,
- zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu,
- zajęcia umuzykalniające,
- zajęcia dogoterapii,
- zajęcia hipoterapii,
- zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- zajęcia arteterapii,


Nasi podopieczni, dzięki współpracy z Stowarzyszeniem Rodziców i Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach, mają możliwość korzystania z zajęć Sali Doświadczania Świata, hipoterapii, basenu oraz zajęć świetlicowych.


W naszej pracy dydaktycznej główny nacisk kładziemy na komunikację i samoobsługę naszych podopiecznych. W tym celu wykorzystujemy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej wprowadzając symbole PCS, gesty naturalne oraz gesty MAKATON. Uczymy dzieci samodzielności: korzystania z toalety, mycia rąk i zębów, ubierania i rozbierania się oraz czynności domowych. Podczas posiłków uczymy posługiwania się łyżką i widelcem. Zwracamy także uwagę na estetykę spożywanego posiłku. Staramy się także, aby repertuar spożywanych posiłków poszerzał się. Przygotowujemy zdrowe kanapki, na drugie śniadanie jemy owoce i warzywa.