Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Dać Szansę"

 

"Każdy może i powinien, tak jak zdoła dobrocią swą wychować dobroć w człowieku"
                                                                                                                           M. Grzegorzewska

Informacje ogólne:

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę" powołany został 1 stycznia 2015 r. przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę"w Wadowicach.

Placówka otwarta jest codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.00 - 15.00. Pobyt
w Punkcie Przedszkolnym jest bezpłatny. Natomiast koszt wyżywienia to 10 zł za dzień (śniadanie
, drugie śniadanie,  obiad i podwieczorek) uwzględniający indywidualne diety dzieci.

W naszej placówce funkcjonują 3 oddziały dla dzieci z autyzmem oraz 1 odział dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Zajęcia w punkcie przedszkolnym prowadzone są w małych grupach (do 4 dzieci). Opiekę nad dziećmi w każdym oddziale sprawuje zawsze nauczyciel - oligofrenopedagog oraz pedagog wspomagający, a także pomoc nauczyciela.